Profile image of fsn2004
@fsn2004
Cờ của Brazil Brasília, Brazil
Làm thành viên từ Ngày 02 tháng 09 năm 2005
0 Đề xuất

fsn2004

Online Offline
FSN DESIGN IS FORMED BY TWO DESIGNERS WITH GREAT SKILLS. WE PROVIDE SAMPLES FOR EACH PROJECT WE WANT TO PARTICIPATE. WE HAVE A SIMPLE AND EASIER WAY FOR PAYMENTS WITH PAYPAL BUT NOT THE ONLY. WE WILL WORK WITH YOUR PROJECT AND WE WILL DO SAMPLES AS MANY TIMES YOU WANT TILL THE BOTH SIDES REACHED THE EXPECTED MARK. LOW PRICES. DESINGNERS HAVE ADVERTISING AND MARKETING KNOWLEDGE.(UNIVERSITY) WE DO LOGOS, GRAPHIC DESIGN, BANNER DESIGN, ADVERTISEMENT DESIGN, TRANSLATION JOB(ENGLISH-PORTUGUESE/PORTUGUESE-ENGLISH), DATA WORK(MS WORD, EXCEL, POWER-POINT). CONTACT US AND GIVE US THE CHANCE TO SHOW YOU HOW WE WORK. ONLINE CHATING. UNLIMITED REVISIONS. LOW PRICE. FAST DELIVERY. WE ARE READY, CONTACT US. _________________ FSN DESIGN
$15 USD/Giờ
các đánh giá về 5
4.9
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự