Ảnh đại diện của FX2LTD
@FX2LTD
Member since Ngày 12 tháng 05 năm 2009
0 Đề xuất

FX2LTD

Trực tuyến Ngoại tuyến
FX2 INFORMATION SERVICES LIMITED is a small IT consultancy company created in London (UK) in 2007. Our goal is to become, one day, a small multimedia publishing company, which can handle any product from a website to a complete DVD/Blu-Ray Project. The company has an office in London (UK) and one in Genoa (Italy), where the musicians are located. The London branch deals with web hosting and IT support, the Genoa branch with Music.
$45 USD/giờ
1 đánh giá
3.6
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự