Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$40 USD / giờ
Cờ của ITALY
roma, italy
$40 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 11:01 CH
Đã tham gia vào tháng 12 10, 2007
0 Khuyến nghị

Daniele P.

@g0blin79

0,0 (0 nhận xét)
0,0
0,0
0%
0%
$40 USD / giờ
Cờ của ITALY
roma, italy
$40 USD / giờ
Không áp dụng
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

DevOps Engineer, Cloud Expert, Web Developer

As a seasoned DevOps Engineer and Cloud Expert, I bring over two decades of hands-on experience in system administration within Linux Enterprise environments, encompassing Debian and RHEL distributions. My expertise lies in orchestrating seamless operations and implementing robust infrastructures. Key Skills: Automation and CI/CD: Proficient in Ansible, adept at crafting automation procedures, and skilled in establishing Continuous Integration, Delivery, and Deployment pipelines utilizing GitLab, GitHub, and Bitbucket. Cloud Native Technologies: Extensive experience in Cloud Native technologies including Kubernetes and Docker Swarm, leveraging their capabilities to architect and deploy scalable, resilient, and efficient solutions. Cloud Platforms: Demonstrated proficiency in Google Cloud Platform services, enabling the seamless transition and management of applications within cloud environments. Web Application Hosting: Proven ability to design, scale, and implement hosting solutions for a variety of web applications, catering to both modern and legacy systems. Legacy and Modern Application Cloudification: Adept in the modernization of legacy applications, ensuring smooth migration and optimization for cloud-based environments. Web Development with PHP: Skilled in web development using PHP, specifically adept with Drupal, enabling the creation of dynamic and robust web solutions. Version Control Mastery: Proficient in utilizing versioning tools like Git and SVN, ensuring effective collaboration and streamlined development processes. My career journey has been a continuous evolution, blending extensive Linux system administration expertise with cutting-edge DevOps methodologies and Cloud technologies. This amalgamation empowers me to deliver scalable, automated, and efficient solutions tailored to the unique needs of each project. I am committed to driving innovation, optimizing workflows, and fostering collaborative environments that facilitate continuous improvement and achievement of organizational objectives.

Liên hệ Daniele P. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Liên hệ Daniele P. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.