Ảnh đại diện của gafhus
@gafhus
Cờ của Algeria El Bayadh, Algeria
Làm thành viên từ Ngày 03 tháng 09 năm 2008
1 Đề xuất

gafhus

Trực tuyến Ngoại tuyến
A former IBM dev, I have more than 7 years of experience in the field of web application developement. I've supported all kind of systems from desktop to servers (windows/linux/unix/AIX) to SAP and Baan. Your business is in good hands
12 đánh giá
3.8
  • 46%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

PHP Developer

Jan 2010 - May 2011 (1 year)

Desgin, develope, maintaine and support web applications used within the company.

Giáo dục

Licence Anglais

2003 - 2007 (4 years)

Bằng cấp

ZCE (2011)

Zend Technologies Ltd

Zend Certified Engineer - PHP 5.3

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự