Hình đại diện của galleondesigns
@galleondesigns
Cờ của United States Burlington, United States
Làm thành viên từ 3 tháng 6, 2004
0 Đề xuất

galleondesigns

Trực tuyến Ngoại tuyến
Analysis · Comprehensive business/technology needs analysis · Target Market needs analysis · Competitor/Industry analysis Planning · Site Navigation Plan · User psychology anticipation and planning · Planning for future scalability and enhancement of site · Technological Functionality Recommendations Execution · Project Management/Design team interaction · Technology Requirements Integration · Adherence to timeline/milestones · Quality Control Procedures adhered to · Testing -------------------------------------------- Expert Design · Personal Design Consultation/Strategy · Interactive Site Design, Layout & Placement · Original Graphics/Illustrations Flash Programming · Flash/HTML Integration · Creative Concepts · Custom Introductions/Presentations Database Integration · Information Architecture · Platform/System Integration · Content Management · E-Commerce/Shopping Cart Applications · Customer Relationship Management · Intranet/Extranet Development
$25 USD/hr
2 nhận xét
2.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự