Ảnh đại diện của galup
@galup
Member since Ngày 23 tháng 10 năm 2005
0 Đề xuất

Jorge

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm just a hard worker. I have been working as a freelancer for more than 10 years. I have experience on several technologies.
$20 USD/giờ
13 đánh giá
3.1
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 44%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự