Hình đại diện của gamalds1
@gamalds1
Cờ của Egypt Damnhour, Egypt
Làm thành viên từ 23 tháng 9, 2012
1 Đề xuất

gamalds1

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm a graphic designer Egyptian Possessed of Experience 6 years The ability to design all publications
$15 USD/hr
5 nhận xét
3.7
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Creative Graphic Designer

Nov 2011

app - web design box - packaging design I Have the ability to create creative ideas

Creative Graphic

Nov 2006 - Oct 2011 (4 years)

Creative GraphicDesigner .. box - packaging design.. I Have the ability to create creative ideas

Graphic Designer

Mar 2002 - Oct 2006 (4 years)

Creative GraphicDesigner .. Web Developer .. I Have the ability to create creative ideas.

Giáo dục

Graphic deploma

2002 - 2006 (4 years)

Bằng Cấp

Graphic Deploma (2004)

Graphic Deploma

Graphic Deploma

Các xuất bản

Designing in modernEgypt

Designing in modernEgypt - Designing in modernEgypt

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự