Hình đại diện của ganeshbmali
@ganeshbmali
Làm thành viên từ 17 tháng 12, 2011
0 Đề xuất

ganeshbmali

Trực tuyến Ngoại tuyến
More than 12 years of experience in SQL/MSBI. I can deliver the given task related to my technology area in given timeline and with good quality. • Expertise in SQL, SSRS and SSIS • Experience in Performance Tuning and Query Optimization • Experience in SSAS, PowerBI and Qlikview • Working knowledge of .Net Framework 3.5 (C#.Net) Certifications • OCE Oracle Certified Database SQL Expert (1Z0-047) • MCTS Microsoft SQL Server 2008 Database Development (70-433) • MCTS Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance (70-448) • Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI (70-778)
$20 USD/hr
2 nhận xét
2.1
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 50%Đúng hạn
  • 100%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

BI Consultant

Dec 2014

MSBI Consultant

Assistant Manager

Sep 2013 - Dec 2014 (1 year)

MSBI Developer/Analyst

System Analyst

Oct 2011 - Aug 2013 (1 year)

System Analyst - SQL/SSRS/SSIS

Sr Software Engineer

Mar 2010 - Oct 2011 (1 year)

SQL/SSRS/SSIS developer

Software Programmer

Jul 2007 - Feb 2010 (2 years)

Software Programmer - SQL/C#.Net/SSRS

Giáo dục

MCA

2004 - 2007 (3 years)

Bằng Cấp

Oracle Certified Database SQL Expert (2010)

Oracle

Oracle Certified Database SQL Expert (1Z0-047)

MCTS Microsoft SQL Server 2008 Database Development (70-433) (2011)

Microsoft

MCTS Microsoft SQL Server 2008 Database Development (70-433)

MCTS Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance (70-448) (2011)

Microsoft

MCTS Microsoft SQL Server 2008 Business Intelligence Development and Maintenance (70-448)

Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI (70-778) (2018)

Microsoft

Analyzing and Visualizing Data with Microsoft Power BI (70-778)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự