Hình đại diện của ganeshrasekar
@ganeshrasekar
Cờ của India Nagpur, India
Làm thành viên từ 20 tháng 1, 2016
2 Đề xuất

ganeshrasekar

Trực tuyến Ngoại tuyến
C# .net,VB.Net , Web Api Core 2, ASP.NET MVC ,Dot Net Core, WCF, LINQ, Entity FrameWork ,[login to view URL], Web Services, HTML, JQuery, CSS, AngularJS, Bootstrap, XML,Angular 2, 5 Sql Server, Oracle-8i, MS Access, CosmosDB,MongoDB SSIS, SSRS , Mirth ,Summit Scheduler, Azure Cloud Web Hosting and Integration Data extarction Selenium, Linkedin contact scraping, Data scraping EDI Integration , HL7 Integration and Transformation Web Scraping , Data Mining , Data Analyst ,Data Integration ReactJS, Web API 2, TDD Machine Specification, TDD UI Alsatian
$4 USD/hr
34 nhận xét
5.4
  • 97%Công việc đã Hoàn thành
  • 95%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng hạn
  • 10%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Developer

Jun 2015 - Dec 2017 (2 years)

Developed software using C# .net and sql server

Giáo dục

Master in Computer Applications

2011 - 2014 (3 years)

Bằng Cấp

C# Dot Net Developer (2014)

Hyderabad

Software Development in C# and Sql Server

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự