Hình đại diện của Gans225
@Gans225
Thành viên từ December, 2008
0 Đề xuất

Gans

Trực tuyến Ngoại tuyến
Personal Profile Name Ganesan Elangovan Educational Qualifications Master of Science ( Software Systems ) Master of Computer Application Bachelor of Science ( Physics & Mathamatics ) Professional Qualifications * Experience in Requirement analysis, design, research and development * Main Skills: C/VC++,C#, J2EE, .NET, Performance and troubleshooting * Sub Skills: InstallShield, Linux, Win32, COM/DCOM COM+, PHP, Cold Fusion. * Sub Skills: Microsoft & J2EE Technologies for Enterprise Application Development * Technical Architect for Enterprise implementations. * Technical Analyst for enhancements and maintenance activities
$45 USD/giờ
18 đánh giá
5.2
  • 87%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Kinh nghiệm

Solution Architect

May 1999

Started my career with this company and Positions held Software Developer ->Senior Software Engineer-> Project Lead ->Technical Lead -> Associate Technical Architect - > Technical Architect -> Solution Architect

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự