Hình đại diện của gasolanki
@gasolanki
Cờ của India Modasa, India
Làm thành viên từ 7 tháng 6, 2012
0 Đề xuất

gasolanki

Trực tuyến Ngoại tuyến
• Installation and Customization Microsoft Dynamics CRM 4.0/2011/2013/2015. • windows & web application using MS technologies (C#, SQL server, Ajax, java-script, bootstrap, html 5, query, MVC, WCF, Client API,AngularJs,NodeJs, CSS etc.) & SQL server. • Extensive background in designing and building web-based applications using ASP.NET, ASP.NET MVC (2.0, 30.4.0, 5.0,6.0), JQuery AJAX, Silverlight, WCF, Twitter Bootstrap, AngularJS, KnockoutJS. • Extensive experience in building .NET applications. • Deploy services & applications using IIS (Internet information service). • Install and administrate Microsoft SQL server • Having experience of Angular 4 development • Having knowledge of Microsoft Sharepoint - Site, Site Collection, CSOM, JSOM, .Net Console Application using Sharepoint Integration • Having Experience in .Net Core application development • Having Experience in WPF HMI/SCADA application development • Having Experience in NopCommerce application development
$20 USD/hr
0 nhận xét
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolios

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Trải nghiệm

Freelancer

May 2016

To work in IT Field is not easy but it is challenge that we need to accept and find out the better solution.

Software Engineer

Mar 2015 - Jun 2018 (3 years)

To work in IT Field is not easy but it is challenge that we need to accept and find out the better solution.

Giáo dục

B.Sc(CA & IT)

2009 - 2012 (3 years)

M.Sc(CA&IT)

2013 - 2015 (2 years)

Bằng Cấp

Microsoft Dynamics CRM Application ( MB2-704) (2016)

Microsoft

It is certification of Microsoft Dynamics CRM Application. I have passed it with good score.

Microsoft Dynamics CRM Customization and Configuration (2016)

Microsoft

It is certification of Microsoft Dynamics CRM Application. I have passed it with good score.

Microsoft Dynamics CRM Online Deployment (2016)

Microsoft

It is certification of Microsoft Dynamics CRM Application. I have passed it with good score

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự