Hình đại diện của gauravakar007
@gauravakar007
Cờ của India Jaipur, India
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 04 năm 2008
0 Đề xuất

gauravakar007

Trực tuyến Ngoại tuyến
We have expertise for following services. Front-end Development HTML/CSS/BOOTSTRAP/RESPONSIVE/FOUNDATION/HTML5/CSS3/JQUERY Opensource Development Wordpress/Drupal/Joomla/Magento Email Newsletter Mailchimp/Constant Contact/Campaign Monitor/iContact
$16 USD/Giờ
các đánh giá về 46
5.4
  • 89%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 99%Đúng hạn
  • 5%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

email newsletter,html/css, front-end developer

Jan 2006 - Aug 2012 (6 years)

I have expertise with following services Front-end Development Psd to html/xhtml/css conversion ************************************************************************ Psd to html5/css2/css3 conversion ************************************************************************ Psd to Twitter Bootstrap Framework conversion ************************************************************************ Psd to Foundation Framework conversion ************************************************************************ Psd to Gumby Framework conversion ************************************************************************ Psd to 960 grid Framework conversion ************************************************************************ Psd to Hubspot conversion ************************************************************************ Psd to SquareSpace conversion AJAX/JQUERY/JAVASCRIPT/LESS/SASS conversion Email Marketing Services Email Template design ************************************************************ newsletter html conversion ************************************************************ Psd to fixed email html conversion ************************************************************ Psd to Responsive email html conversion ************************************************************ Psd to Mailchimp conversion ************************************************************ Psd to Constant Contact conversion ************************************************************ Psd to iContact conversion ************************************************************ Psd to Campaign Monitor conversion ************************************************************ Psd to editable templates for Mailchimp,Constant Contact, Campaign Monitor,iContact etc...

Giáo dục

B.A

2006 - 2008 (2 years)

Bằng Cấp

MBA in IT (2008)

National Institute of Management

Master of Business Administration Degree in IT

Diploma in Web Design (2005)

Arena Multimedia

Diploma in Web Design

Diploma in computer appliacions & Progarmming Language (2004)

F-Tec Computer center

Diploma in computer appliacions & Progarmming Language

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự