Ảnh đại diện của gayo
@gayo
Cờ của Austria Herceg Novi, Austria
Thành viên từ January, 2007
0 Đề xuất

gayo

Trực tuyến Ngoại tuyến
ANIMATION: 3DS Max, Character Studio – Kinetix, Flash, Swish, Toonz, Toon Boom DVD AUTHORING: Sonic Scenarist, Adobe Encore, Canopus ProCoder DESIGN: Adobe Photoshop, Adobe lIlustrator, Corel Draw, Corel Painter EDITING and COMPOSITING: Adobe Premiere, Adobe AfterEffects AUDIO: Sonic Sound Forge, Steinberg Nuendo SUBTITLE: FAB Subtitle Editor, Titler DTP (Desk Top Publishing): Adobe InDesign, QuarkXpress, Microsoft Office Package WEB DESIGN: Macromedia Dreamweaver MX, Flash OTHER SKILLS: Scriptwriting, Storyboard artist, Editing, Compositing, Ilustrator,Design artist, Layout artist, Comic artist
$20 USD/giờ
2 đánh giá
6.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 60%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự