Ảnh đại diện của geekalism
@geekalism
Cờ của United States Cedar Rapids, United States
Member since Ngày 11 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

geekalism

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am a freelance journalist and web designer looking for work. I have experience in writing hard news, features, technology articles, arts & entertainment, sports and editorials. I have copywriting and editing experience and would make a great candidate for your freelance needs!
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự