Ảnh đại diện của geekbrainstorm
@geekbrainstorm
Cờ của India Ernakulam, India
Làm thành viên từ Ngày 11 tháng 06 năm 2009
1 Đề xuất

geekbrainstorm

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am an experienced web scraper developer. I started my career in Get A Coder. I believe in customer relationships and work ethics. I have done lot of data extraction/scraping works using Python. Have good reputation here and in another freelancing site too ( ).
$5 USD/giờ
3 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

WebScraping expert

Jan 2007

I have been taking up multiple and complex web scraping works for the past 8 years. Have successfully published a book on Web scraping Getting Started with Beautiful Soup,

Giáo dục

BTECH

2007 - 2011 (4 years)

Các xuất bản

Getting Started with Beautiful Soup

Learn how to extract information from websites using Beautiful Soup and the Python urllib2 module. This practical, hands-on guide covers everything you need to know to get a head start in website scraping.

kochi-coders.com

I publish scraping related blog post in my personal website, at

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự