Ảnh đại diện của geekyguy
@geekyguy
Thành viên từ October, 2004
0 Đề xuất

geekyguy

Trực tuyến Ngoại tuyến
Skills & knowledge Programming skills - Skilled in PHP/MySQL, Shell, Html, Javascript, Ajax programming - More than 5 years of PHP/MySQL/HTML experiences ( 2000 to current) - Basic Graphic design using Adobe Photoshop Web site development - Ability to setup & install any web scripts - Fix/debug web site errors/issues - Develop and work with more than 50 websites/owners (2000 – current) - SEO Development - Intermediate knowledge in SEO development. - Know the in/out of Google, yahoo, MSN submission procedure - Customization of website to be SEO friendly for submission - Knowledge with keywords density & optimization Server Administration - More than 5 years of Linux administration experience (2001 to current) - Familiar with cobalt, ensim, plesk and Cpanel/WHM control panel - Highly skilled with Cpanel/WHM servers - Had knowledge with Security tweaks/audit and setup for Linux servers - Familiar with both Redhat & CentOS operating system - Familiar with DNS & Reverse DNS setup - Ability to manage / monitor multiple servers - Customize PHP/Shell scripts for the server management - Knowledge with backup of server data to remote host/local disk using custom made scripts Online contact: =================== Find me online via any major IM (ICQ, MSN, Gtalk, AIM, Yahoo). I will always be online to assist you to fix any problem.
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.1
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự