Ảnh đại diện của gensoftgroup
@gensoftgroup
Member since Ngày 05 tháng 04 năm 2010
3 Đề xuất

Gensoft Group

Trực tuyến Ngoại tuyến
A Professional Technology Group
$10 USD/giờ
40 đánh giá
5.3
  • 62%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 92%Đúng giờ
  • 23%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software House

Jan 2000

Gensoft Group has a rich corporate experience of more eleven years, We are an Advanced .NET & PHP development team, providing practical and effective programming services and specializing in custom programming Our success foundations are: Our Profound interest in our Customer's Success. Our Seasoned Project Management Skills. Our Innovative Analysis Methodologies.

Giáo dục

MSIT

1996 - 2000 (4 years)

Chứng chỉ

BASA (2008)

Các xuất bản

Year of King

We are the global leader recognized worldwide for its breakthrough solutions. These awards demonstrate our commitment to deliver superior solutions driven by long term relationships with our clients.e year.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự