Ảnh đại diện của GenusLife
@GenusLife
Cờ của Mexico Columbia, Mexico
Làm thành viên từ Ngày 25 tháng 06 năm 2008
0 Đề xuất

GenusLife

Trực tuyến Ngoại tuyến
$15 USD/giờ
3 đánh giá
1.5
 • 20%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của adatoo Project 871842 has been deleted $82.00 USD

  “Thie project is not completed according to the dispute”

 • hình của yashah Whiz-Tech Logo $40.00 USD

  “Thie project is not completed according to the dispute”

 • hình của zbaum Logo design for a new company $58.00 USD

  “It was a pleasure to work with GenusLife on my logo design project. Quick turn around time, very patient, did as many sketches as I asked for. Highly relayable and recommended.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự