Hình đại diện của ghermySe
@ghermySe
Cờ của Hungary
budapest, Hungary
Thành viên từ April, 2006
0 Đề xuất

ghermySe

Trực tuyến Ngoại tuyến
Profile: Web Design, Graphic Design, 3DGraphic Design, Programming, Webhosting Administrator. Experience: GhermyWebGraphics was formally founded in 1995, but our team relevant work experience in logo, web, or graphic design is dated from 1997 to present day as Senior Website Designer/Developer. On this site – – we are present from February this year. Languages: HTML, DHTML, CSS, JavaScript, ASP, PHP, CGI, SQL Database: MySQL, Tools: Macromedia Flash, Dreamweaver, Fireworks, Adobe PhotoShop, ImageReady, Adobe Illustrator, Acrobat (PDF), other MS tools. Operating System: Windows, Linux Web Design & Web Development, Web Management,Website optimization for search engine. Client/Server side scripting. Programming. Logo Design, (plain, animated or 3D animated) Create designed brochures, business cards. We use to provide technical guidance, and support for our customers even after the work it’s done.
$10 USD/giờ
3 đánh giá
3.3
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự