Ảnh đại diện của ghostwriter168
@ghostwriter168
Member since Ngày 18 tháng 10 năm 2008
0 Đề xuất

ghostwriter168

Trực tuyến Ngoại tuyến
Various topics that they used to write about include but isn't limited to: - zpryme - computers - virus - tickets - weddings - travel - medicines - alternative medicine - advertisements - money tips - exercise - weight loss - product reviews - new reports The partnership is made up of very hardworking individuals who can deliver well-thought and well-researched articles on time. Instructions will be executed to the last detail and there is no extra charge for revisions.
$3 USD/giờ
1 đánh giá
2.8
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của UdoMeerkerk Candice - Ongoing $261.00 USD

  “Nice team from Philippines. Been working with them for more than a year. Not perfect but level of professionalism, willingness and friendliness definitely make up for that.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự