Ảnh đại diện của gilgamesh
@gilgamesh
Member since Ngày 05 tháng 01 năm 2006
0 Đề xuất

Boris Pazin

Trực tuyến Ngoại tuyến
I am working as a software developer in last 20 years on many different projects and work with .NET/ (both C# and VB.NET) since its introduction 2001. I am author of many articles/tutorials often chosen as "Article of the day" by Microsoft official website. My Skills: - .Net, including C#, , (MVC, Web Forms and SPA), Web API 2, Razor, LINQ, Entity Framework, .Net Windows Forms - SQL Server and T-SQL, including writing stored procedures, triggers, functions, jobs, indexes, full text search, query optimization, database design - Oracle, MySQL PostgreSQL, SQLite, MS Access - JavaScript, jQuery, Ext JS, Bootstrap, , AngularJS - CSS, HTML5, Responsive Design, SEO - XML, XSLT - Regular Expressions - Classic ASP, VBScript, VBA, VB6 - Crystal Reports, C1 Reports, Active Reports - Source controls, TFS, SVN (Subversion), git, BitBucket, Vault, Source Safe Thank You for your attention and feel free to contact me. Boris Pazin
$35 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự