Hình đại diện của gireeshgiri
@gireeshgiri
Cờ của India Thiruvananthapuram, India
Làm thành viên từ Ngày 19 tháng 02 năm 2006
0 Đề xuất

gireeshgiri

Trực tuyến Ngoại tuyến
16 years experience in Software development, worked on many project with different level of complexities, with big corporates etc Used all the latest web/mobile technolgoies includes Java, NodeJs, PHP, Flex, Javascript (frameworks like Angularjs, Emberjs, jquery, dojo, extjs etc), REST and SOAP based service, mobile native and hybric applicaton. Desktop hybrid applications etc. ---Skills--- * Server side / Services Java, J2EE, NodeJs, PHP RESTful services, SOAP service, Socket programming * Server side frameworks Spring, RESTeasy, Dropwizard, OSGI, hibernate Expressjs, metor, Laraval, Zend etc * Client side (Web / Desktop) Javascript RIA Adobe Flex and AIR Java Swing and JavaFx * Client side frameworks AngularJS, EmberJS, ExtJS, dojo etc JQuery, prototype * Mobile clients Android, Cordova apps, Ionic * Desktop client Java, HTML5 hybrid client * DB Oracle, MySql, postgresql MongoDB, SQLight * Servers / Deployment Tomcat, Zend server, JBoss, weblogic, wamp, Apache * Cloud/IaaS/PaaS/mBaas AWS, AWS DynamoDB, OpenShift backendless, firebase Loopback * Testing frameworks selenium, Karma
$25 USD/hr
68 nhận xét
6.2
  • 94%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 57%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự