Ảnh đại diện của giri
@giri
Cờ của India New Delhi, India
Member since Ngày 05 tháng 03 năm 2004
0 Đề xuất

giri

Trực tuyến Ngoại tuyến
Girish T.V 13/3,©Pushpanjali©, Sekharipuram(p.o) , Palakkad Dist. , Kerala-678010 Ph:0491-2576153 E-Mail: girish_t_v@ Objective: To be a successful and dedicated professional at a world-class work environment charged with challenges and opportunities to work today on tomorrow's technologies. Professional Qualification: ¨ Self-motivated, Dynamic Professional with an aptitude for quick learning Educational Profile: Ø Professional Diploma in Information Technology Calicut University Affiliated, Global Infotech Solutions, Palakkad-678001 Diploma in JAVA(CORE) Programming Centre for Electronics Design and Technology of India(CEDTI) Palakkad-678001 Post Graduation-MscMathematics First Year(undergoing) School of Distance Education Calicut University Ø Degree © Mathematics Govt. Victoria College, Palakkad, Calicut University Secured 90.2% Ø Pre Degree Govt. Victoria College, Palakkad, Calicut University Secured 69% Ø SSLC Govt. High School, Kumarapuram Secured 87% Exposure to IT: Software knowledge : MS Office, HTML, C, C++, VB, SQL,JAVA,DBMS Operating System : Windows 9X, MS DOS. Personal Profile: Name : Girish Thazhe Veettil Nationality : Indian Marital Status : Single Date of Birth : 14-05-1982 E-mail : girish_t_v@ Permanent Address : 13/3,©Pushpanjali©,Sekharipuram(p.o),Palakkad,Kerala-678010Ph:0491-2576153 References : 1) Center head Fourth R,©Surya Kiran© College Road,Palakkad. Phone:0491-2544182
$25 USD/giờ
0 đánh giá
0.0
  • N/ACác công việc hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự