Hình đại diện của giriza
@giriza
Cờ của Venezuela Caracas, Venezuela
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 04 năm 2013
0 Đề xuất

giriza

Trực tuyến Ngoại tuyến
Young in years and consider myself spirit, creative, also think that I am in the age where I have fair knowledge of ancient techniques and technological progress, plus the ability and commitment, added to the experience in the field.
$20 USD/hr
12 nhận xét
4.7
  • 80%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Profesor

Jul 2007 - Jul 2012 (5 years)

Gave classes at institutes recognized in caracas Chairs: Packets digital graphics, Graphic Design Advertising and Marketing, Portfolio, etc.. He impartido clases en institutos de caracas reconocidos en las cátedras de: Paquetes gráficos digitales, Diseño Gráfico Publicidad y Mercadeo, Portafolio, etc.

Diseñador Gráfico

Mar 1997 - Dec 2011 (14 years)

Everything related to graphic design and graphic production. Also video editing and 3D developments Todo lo relacionado a Diseño Gráfico y producción gráfica. Igualmente ediciones de video y desarrollos 3D

Giáo dục

Administración Empresas de Diseño

1994 - 2000 (6 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự