Ảnh đại diện của giriza
@giriza
Cờ của Venezuela Caracas, Venezuela
Làm thành viên từ Ngày 24 tháng 04 năm 2013
0 Đề xuất

giriza

Trực tuyến Ngoại tuyến
Young in years and consider myself spirit, creative, also think that I am in the age where I have fair knowledge of ancient techniques and technological progress, plus the ability and commitment, added to the experience in the field.
$20 USD/giờ
12 đánh giá
4.8
  • 80%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 14%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Profesor

Jul 2007 - Jul 2012 (5 years)

Gave classes at institutes recognized in caracas Chairs: Packets digital graphics, Graphic Design Advertising and Marketing, Portfolio, etc.. He impartido clases en institutos de caracas reconocidos en las cátedras de: Paquetes gráficos digitales, Diseño Gráfico Publicidad y Mercadeo, Portafolio, etc.

Diseñador Gráfico

Mar 1997 - Dec 2011 (14 years)

Everything related to graphic design and graphic production. Also video editing and 3D developments Todo lo relacionado a Diseño Gráfico y producción gráfica. Igualmente ediciones de video y desarrollos 3D

Giáo dục

Administración Empresas de Diseño

1994 - 2000 (6 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự