Ảnh đại diện của gleam
@gleam
Cờ của Indonesia Surabaya, Indonesia
Làm thành viên từ Ngày 12 tháng 08 năm 2006
0 Đề xuất

gleam

Trực tuyến Ngoại tuyến
Eight years of experience in graphic, web and multimedia design. Have worked on a lot of projects (design, produce, concept and develop). Designing for various type of media as well as always learning new design skills and technologies for better self-improvement. Check my website for my details profile and portfolio
$15 USD/giờ
6 đánh giá
2.9
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 20%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Remote Graphic & Web Designer

Jan 2007 - Jan 2011 (4 years)

Job desk: - Visual web interface and some additional scripts (CSS, JavaScript, Jquery, etc) - Email Newsletter - Branding and Identity - Company Promo Material - CD/DVD Album.

Giáo dục

B.A

2003 - 2005 (2 years)

Bằng cấp

Professional Certificate (2005)

Wearnes

Certfication for computer art

Các xuất bản

Website Feature

Gleamland V2 listed in W3C Sites

Website Feature

Gleamland V2 listed in CSS Galleries

Website Feature

Gleamland V2 listed in

Artwork Feature

Boeroeng artwork listed in Godote Massive Offline Gallery

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự