Hình đại diện của gmdit
@gmdit
Cờ của Canada Toronto, Canada
Làm thành viên từ Ngày 17 tháng 05 năm 2005
0 Đề xuất

gmdit

Trực tuyến Ngoại tuyến
* Developed web presence using HTML5, CSS3 while acknowledging cross platform display issues between major browsers and use fallback methods for older browsers. * Created web solutions and mobile non-native applications using HTML5, CSS3, jQuery Mobile, a fluid responsive grid, media queries mixins for device dimensions, orientation and device pixel ratio. * Improved UI development for the front-end team using several guard gems. * Created sites with Middleman and generate HTML emails with inlined styles from Haml, Sass and MailMatic. * Proposed and implemented a theme based solution using mixins that accelerated sites development * Migrated and launched over 100 websites using Sass based themes for a Ruby on Rails based CMS.
$25 USD/Giờ
các đánh giá về 0
0.0
  • N/ACông việc đã Hoàn thành
  • N/AĐúng ngân sách
  • N/AĐúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Không có nhận xét nào.

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Xem những Freelancer tương tự