Ảnh đại diện của GoldenAge
@GoldenAge
Member since Ngày 14 tháng 01 năm 2009
0 Đề xuất

GoldenAge

Trực tuyến Ngoại tuyến
Affordable solutions
$30 USD/giờ
1 đánh giá
2.0
  • 20%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Websites

Jan 2000

Giáo dục

C++ Programming

1990 - 1994 (4 years)

Database Management System

1990 - 1994 (4 years)

Chứng chỉ

CIW E-Commerce Specialist (1994)

ciwcertified

CIW Web Design Specialist CIW E-Commerce Specialist

Các xuất bản

eCommerce simplified

Positive aspects of the WP e-Commerce plugin include it being open-source and available for free, so new developments and modifications could be sourced from others or done personally. For the WP e-Commerce solution, the team at WordPress works actively and addresses grievances in a very friendly stance.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự