Ảnh đại diện của GoldTouch
@GoldTouch
Cờ của Denmark Klarup, Denmark
Member since Ngày 01 tháng 04 năm 2007
0 Đề xuất

GoldTouch

Trực tuyến Ngoại tuyến
I'm currently a student (21 of age), and runs a little design website in my spare time (no cash involved). I want to do small jobs in my spare time for a small amount of money, and still complete the task with good results. As you might see from my website (), I'm fairly good at making 3D stuff also.
$6 USD/giờ
3 đánh giá
2.4
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 33%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự