Ảnh đại diện của goshoo
@goshoo
Member since Ngày 09 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

goshoo

Trực tuyến Ngoại tuyến
* Programming languages : Java, PHP, XML, XHTML, SQL, JPQL, HQL, XSL, CSS 2, Javascript, AJAX * Programming languages which we use as glue : C/C++, PL/SQL, pgSQL, Perl, Shell scripting * Desing and modelling: UML, ERD * Database servers and micro-databases: PostgreSQL, MySql, Oracle Database Server, HSQLDB, Apache Derby * Java technologies and libraries : JEE, JPA, Hibernate, Apache FOP, Stripes framework, Apache Cocoon, JasperReports, Apache Ant, Junit * Content management systems: OpenCms * Linux system administration
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.0
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của Ray33 setting SVN on Ubuntu with Subclipse client on windows [Sealed]

  “Provider is highly professional. Did as requested in requirement. Demonstrate very good knowledge at the project domain (and a bit more..) Highly responsive, I would like very much to work with him in the future.”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Xem các Freelancer tương tự