Ảnh đại diện của grammal
@grammal
Làm thành viên từ Ngày 18 tháng 09 năm 2008
1 Đề xuất

grammal

Trực tuyến Ngoại tuyến
Java, XML, XSD, XSLT, XQuery, ... NIEM XSD, OpenStreetMap XML, GTFS ... Tomcat, Spring, JPA/Hibernate, JSF/Icefaces, SQL, JasperReports, XSL-FO, ... JavaCC, regular expressions, ... POI, PdfBox, ... Javascript, CSS, XHTML
$12 USD/giờ
19 đánh giá
5.1
  • 95%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 21%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự