Logo freelancerCách Hoạt ĐộngTìm công việc Đăng Nhập Đăng Ký Đăng dự án
KHÁM PHÁ
Graphic Design Logo Design Photography Photoshop Website Design
Profile cover photoundefined
Bạn đang theo dõi .
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Đã bỏ theo dõi người dùng thành công.
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của VIETNAM
hải dương, vietnam
$10 USD / giờ
Hiện ở đây là 2:34 CH
Đã tham gia vào ngày tháng 10 31, 2014
0 Khuyến nghị

Tùng Q.

@graphicVN

5,0 (1 nhận xét)
1,1
1,1
$10 USD / giờ
Cờ của VIETNAM
hải dương, vietnam
$10 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Chưa có
Tỉ Lệ Thuê Lại

Prestige + Quality + Professionally + Aesthetic +Reasonable price

I provide high quality service of Clipping Path, Photo Retouching, Photo Colorization, as well as Photo restoration in the follow steps: ● I receive your requirement and then offer you the price. ● I can make some sample free of charge for you. After that you can decide to use our service.
Freelancer Photoshop Designers Vietnam

Liên hệ Tùng Q. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Mục portfolio

• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
• Photo retouching is the treatment of a photograph to remove dust spots or blemishes, or to adjust or remove unwanted elements of the image, or add new elements to an image
• We are specializes in photo retouching and glamour enhancement of portraits (model, pageant, wedding and glamour photography). Our experts can improve skin texture, remove wrinkles and blemishes, enlarge eyelashes, emphasize your eyes, enhance and reshape lips, fix hair style, remove hair strings, whiten teeth, remove teeth gaps, etc. 
• By the Photo retouching we have to do:
 • Crop, resize, and/or save your picture to a file format needed.
 • Glamorize/ Enhance: Add makeup, even skin tones, brighten / whiten eyes and teeth.
 • Remove a person or object from your picture 
 • Blur or remove busy backgrounds
 • Color correct your photo - is your face too red, blue, yellow or other color?
 • Correct red eye or eye color
 • Whiten your teeth- yellow cast can ruin a geat dating picture!
 • Skin Smoo
RETOUCHING
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
● Clipping paths are also known as cutout, stickout, knockout or masking.
● In computer graphics, a clipping path is a closed vector path, or shape, used to cut out an image in current image manipulation software. Anything inside the path will be included after the clipping path is applied; anything outside the path will be omitted from the output.
● We use the \'pen tool\' in Photoshop to create all our clipping paths. For the making such as hair knockout we create alpha-chanel in Photoshop. All our clipping paths or masking are done by hand.
● We quote price for making clipping path in different categories:
1. Easy Clipping Path:
 	1.1. Basic Clipping Path: Clipping Path on Basic Shape (Square or Oval):
 	1.2. Simple Clipping Path: Clipping Path on Simple Shapes :
2. Medium Clipping Path:
 	2.1. Compound Clipping Path: Clipping Paths on Compound Shapes or Several Basic Shapes:
 	2.2. Extra Compound Clipping Path: Clipping Paths on Complex Shapes or Many Simple or Compound Sh
CLIPPING PATH
here are a few products we did
RETOUCHING OF CLOTHING
here are a few products we did
RETOUCHING OF CLOTHING
here are a few products we did
RETOUCHING OF CLOTHING
here are a few products we did
RETOUCHING OF CLOTHING
here are a few products we did
RETOUCHING OF CLOTHING
here are a few products we did
RETOUCHING OF CLOTHING

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 1 trong số 1 nhận xét
Lọc nhận xét theo: 5,0
$10,00 USD
graphicVN did an exceptional job cutting out product images. Its some of the best photoshop work I have seen.
Photoshop
Avatar người dùng
Cờ của Jayden L. @devagency
8 năm trước

Kinh nghiệm

Job

AnVietPro
thg 9 2012 - Hiện tại
The areas of Photo Editing and Photoshop,

Học vấn

Certificate

Truòng Dai hoc My thuât Hànôi, Vietnam 2010 - 2012
(2 năm)

Liên hệ Tùng Q. về công việc của bạn

Đăng nhập để trao đổi thông tin chi tiết thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

freelancer_orientation.png Freelancer Orientation 1 75%

Các kỹ năng hàng đầu

Photoshop 2 Website Design Graphic Design Photography Logo Design

Xem Các Freelancer Tương Tự

Photoshop Designers in Vietnam
Photoshop Designers
Website Designers
Graphic Designers

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Photoshop
Website Design
Graphic Design
Photography
Người dùng trước
Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2023 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.