Ảnh đại diện của grets
@grets
Member since Ngày 22 tháng 07 năm 2006
0 Đề xuất

grets

Trực tuyến Ngoại tuyến
BA Communication (Journalism) graduate from the University of the Philippines; freelance writer/editor/proofreader, translator, transcriptionist and data entry processor; with varied interests including politics, sciences, Eastern philosophy and literature. Fields of Experience: - PR, news, & article writing - general & financial abstracts - guidebook editing; research; proofreading - English, math, science & history tutorials - stock market trading - transcription and data entry - translation from English to Filipino and vice versa
$10 USD/giờ
9 đánh giá
3.5
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 25%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự