Ảnh đại diện của gts1928
@gts1928
Cờ của India Coimbatore, India
Member since Ngày 28 tháng 09 năm 2008
0 Đề xuất

gts1928

Trực tuyến Ngoại tuyến
TrinityTechnologyservices, was formed to deliver high quality software hardware solutions using the bleeding edge technologies to customers who are looking for improved performance and reduced overhead costs in their daily operations. We consider every new customer as our first customer and work toward achieving 100% customer satisfaction. All our software services come with 30 day FREE technical support to ensure investment made from the customer's side, is utilized to the maximum extent.
$10 USD/giờ
19 đánh giá
3.4
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 22%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự