Ảnh đại diện của guddbar
@guddbar
Thành viên từ January, 2009
0 Đề xuất

guddbar

Trực tuyến Ngoại tuyến
We at Gud-Tech, provide expert, end-to-end, customized solutions to all of our clients. We are an expert at website design, web development, e-commerce and multimedia and maintenance services for any kind of business. Please have a look to my website for further details. We provide best quality software services in the economic rate. Our mission is Client Business Success. We are having wide range of Trading Products. Checkout for more details : We happy to help you for Software Services.
$20 USD/giờ
2 đánh giá
3.3
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự