Hình đại diện của guevanjr
@guevanjr
Làm thành viên từ 6 tháng 10, 2008
1 Đề xuất

guevanjr

Trực tuyến Ngoại tuyến
o Operating Systems: Windows (NT, Server, XP, Vista), IBM OS/400, Unix; o Programming & Script Languages: Java (J2SE, J2EE - Struts Framework, Spring Framework, Wicked Framework, Ajax, MOM, ESB, SOA, JSP, JSF, JavaBeans, Jboss Application Server, Hibernate, Sun Microsystems Application Server 9, Eclipse, NetBeans), Microsoft .Net Framework (C#, ASP.Net, Visual [login to view URL]), HTML, XML, Oracle PL/SQL, C/C++, PHP, Adobe Flash, RPG/400, JavaScript, Shell, Perl, CGI; o Databases: Oracle, MySQL, SQL Server, IBM DB2, MS Access, Sybase SQL Anywhere; o Business Intelligence: Business Objects XI, IBM Cognos, Oracle BI EE, Pentaho, JasperReports (Open Source BI), Eclipse BIRT (Open Source), Microsoft (SSRS, Report Builder); o Telecommunications: GSM, 3G, LTE o Others: UML, MS Visio, MS Project, Prince2, MS Office, Data/Process/Network/Object Modeling Tools;
$5 USD/hr
11 nhận xét
3.7
  • 67%Công việc đã Hoàn thành
  • 87%Đúng ngân sách
  • 79%Đúng hạn
  • 50%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự