Hình đại diện của guptasakshi2022
@guptasakshi2022
Cờ của India Haryana, India
Làm thành viên từ 27 tháng 1, 2016
0 Đề xuất

guptasakshi2022

Trực tuyến Ngoại tuyến
Software Developer from Last 5 [login to view URL] last 2 years work for the company as a freelancer but now their projects completed and searching for some more projects. Work on Vehicle Management system as well as their In House ERP Software. Worked on different WebSite Application dynamic as well static website, Worked on ERP based projects, Ecommerce, School Management System, Inhouse Development of Medical Transcription. Skills Are: Vs 2015, VS 2017, C#, Asp.net, Sqlserver, Ajax, HTML,CSS, DevExpress Tools, TFS, GitHub.
$5 USD/hr
1 Nhận xét
1.3
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Software Developer

Dec 2015 - Dec 2016 (1 year)

Last dec 2017 work with them as a freelancer. Handling their projects from Home and now searching for more projects as a freelancer.

Software Developer

Aug 2014 - Jun 2015 (10 months)

Worked as a in House software developer. handling their in house medical transcription project.

Web Developer

Mar 2012 - Mar 2014 (2 years)

Started a s atrainee and then as a webdeveloper. handling different kind of web applications there.

Giáo dục

Master in Computer Applications

2010 - 2012 (2 years)

Bachelor in Computer Applications

2007 - 2010 (3 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự