Hình đại diện của habib97chokder
@habib97chokder
Làm thành viên từ 10 tháng 9, 2022
1 Đề xuất

habib97chokder

Trực tuyến Ngoại tuyến
Greetings! I am Md. Habibur Rahman Chokder is a reliable and professional full-time freelance virtual assistant. I specialize in B2B lead generation and am a skilled data entry operator. With my expertise, I can provide you with exceptional results in data entry, lead generation, web research, email list creation, data scraping, LinkedIn research, and more. I pride myself on putting my client's needs first and ensuring 100% satisfaction with all my work. If you are looking for top-notch quality services, please don't hesitate to contact me. I look forward to helping you grow your business! Best Regards, Md. Habibur Rahman Chokder.
$5 USD/hr
1 Nhận xét
3.0
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Item portfolio

Các nhận xét gần đây

Trải nghiệm

Lead Generation Expert

Jun 2021

After completing a three-month data entry and lead generation online course, I have been working as a lead generation expert at Rh Tech Learning Center in Sylhet, Bangladesh.

Giáo dục

M.com (Accounting)

2003 - 2005 (2 years)

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự