Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$15 USD / giờ
Cờ của PALESTINIAN TERRITORY
$15 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 10:17 CH
Đã tham gia vào tháng 5 7, 2023
0 Khuyến nghị

Halaq M.

@HalaqMH

0,0 (0 nhận xét)
0,2
0,2
100%
100%
$15 USD / giờ
Cờ của PALESTINIAN TERRITORY
$15 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
Không áp dụng
Đúng Ngân Sách
Không áp dụng
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Laravel & Flutter Developer

I am a Computer System Engineer and a seasoned Full-Stack Web Developer with over 5 years of experience. My proficiency extends to Flutter development, enabling me to create cross-platform mobile applications. Laravel Skills: - Proficient in front-end technologies (HTML5, CSS3, Bootstrap 5, jQuery, JavaScript). - Strong API design skills with RESTful web services expertise. - Experienced in MVC, OOP, PHP (Laravel), and MySQL. - Skilled in DBMS and project management frameworks. - Effective communicator with leadership abilities. - Self-disciplined, motivated, and ethical professional. Flutter Skills: - Clean Code in Flutter: Implement Clean Architecture principles to organize your Flutter codebase for maintainability and scalability. - Dart Mastery: Demonstrate expertise in the Dart programming language, which is essential for Flutter development. - UI/UX Design: Apply UI/UX principles to create visually appealing and user-friendly app interfaces using Flutter widgets. - State Management: Proficiently use state management solutions like Provider, Bloc, or Riverpod to manage app state efficiently. - API Integration: Integrate APIs into your Flutter app for data retrieval and interaction with external services. - Version Control (Git): Utilize Git for collaborative development and code management. - Testing and Debugging: Employ strong testing and debugging skills to ensure app reliability and performance. - Responsive Design: Design apps that adapt seamlessly to various screen sizes and orientations. My Regards Mhmod Elhalaq

Liên hệ Halaq M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11327100
11327097
11327095
11160863
11094761
11094738
11327100
11327097
11327095
11160863
11094761
11094738

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Chưa có nhận xét nào để xem ở đây!

Kinh nghiệm

Freelancer

Freelancer
thg 8 2018 - Hiện tại
I work as freelancer since 2018

Laravel Developer

Computer Land
thg 8 2020 - thg 7 2022 (1 năm, 11 tháng)
Laravel developer for two years at a computer land company. I worked on many Laravel projects.

Học vấn

Bachelor's

Palestinian Territory 2015 - 2020
(5 năm)

Bằng cấp

Flutter

Avatar Information Company
2023
A complete course for Flutter Developer

Front-end developer

Self learning
2017
I learn Front-end development from the internet and Udemy.

Laravel Developer

Self learning
2018
I learned the Laravel framework from the internet and Udemy.

Liên hệ Halaq M. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Chứng chỉ

us_eng_1.png US English 1 85%
freelancer_orientation.png Freelancer Orientation 1 80%

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.