Ảnh đại diện của hamid99
@hamid99
Cờ của Pakistan Islamabad, Pakistan
Member since Ngày 25 tháng 12 năm 2006
0 Đề xuất

CodeArchitect

Trực tuyến Ngoại tuyến
5+ Years with MVC Programming (ASP.NET MVC), C#, , Nhibernate, EntityFramework, LINQ, HTML5, CSS3, JAVASCRIPT/JQUERY, ANGULARJS.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.1
 • 100%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

 • hình của olimits7 Visual FoxPro (VFP) - PHP Expert? $35.00 USD

  “Very experienced programmer!! Knows a lot about programming!! Great communication regarding status of project!! Finished project on time!! Will work with him again in the future!! AAAAAAAAAAAA+++++++++++++”

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự