Ảnh bìa hồ sơ
Bạn đang theo dõi
Lỗi khi theo dõi người dùng.
Người dùng này không cho phép người dùng khác theo dõi họ.
Bạn đã theo dõi người dùng này rồi.
Gói thành viên của bạn chị cho phép 0 lượt theo dõi. Hãy nâng cấp lên ở đây.
Bỏ theo dõi thành công
Lỗi khi bỏ theo dõi người dùng.
Bạn đã đề xuất thành công
Lỗi khi đề xuất người dùng.
Đã xảy ra lỗi. Hãy làm mới trang và thử lại.
Đã xác thực email thành công.
Avatar người dùng
$10 USD / giờ
Cờ của MOROCCO
ain dfali, morocco
$10 USD / giờ
Hiện ở đây đang là 5:50 SA
Đã tham gia vào tháng 7 27, 2023
0 Khuyến nghị

Hamza K.

@hamzakhattabi

5,0 (3 nhận xét)
3,0
3,0
100%
100%
$10 USD / giờ
Cờ của MOROCCO
ain dfali, morocco
$10 USD / giờ
100%
Công Việc Hoàn Thành
100%
Đúng Ngân Sách
100%
Đúng Thời Hạn
Không áp dụng
Tỉ Lệ Thuê Lại

Full-stack dev | Data Engineer

I'm Hamza, a highly skilled software engineer and seasoned freelancer possessing a strong analytical mindset with a diverse background spanning areas such as networking, web development, web scraping, and automation. My expertise is multifaceted, ranging from Full-Stack Web Development, where I excel in backend frameworks like Django, Flask, NodeJS, Spring Boot, and Ruby on Rails, to frontend proficiency with ReactJS, NextJS, and Angular, breathing life into dynamic web applications. If there's ever a challenge, I am committed to finding innovative solutions and ensuring the success of each project. Key Skills: ✅ Web Development: MERN Stack (MongoDB, Express.js, React, Node.js) ✅ GraphQL for API development ✅ JavaScript, TypeScript, Next.js, Redux ✅ Backend: Express.js, Node.js, Flask, FastApi, RestApi, SQL, UML ✅ Database: MySQL, Postgresql, MongoDB, SQL server ✅ DevOps: Docker, Kubernetes, Jenkins, GitLab CI/CD ✅ Python Development ✅ Deep Learning: TensorFlow, Keras ✅ Machine Learning: Scikit-learn,Numpy ✅ Automation and Scraping In the realm of web development, I navigate cutting-edge technologies with a versatile skill set. Proficient in Django, Flask, NodeJS, Spring Boot, and Ruby on Rails for backend, and ReactJS, NextJS, and Angular for frontend, I bring over three years of MERN stack experience. With mastery in Next.js, I design robust APIs, intuitive interfaces, and implement advanced state management with Redux, ensuring cutting-edge solutions that exceed expectations. I excel in web scraping using Python tools like Selenium, Scrapy, requests, and Beautiful Soup. Crafting precise scripts, navigating dynamic content, and overcoming anti-scraping measures, I efficiently extract valuable data with an ethical approach. I am here to transform your ideas into reality through a fusion of expertise, innovation, and an unwavering commitment to excellence. Feel free to reach out, and let's embark on the journey of turning your concepts into successful endeavors.

Liên hệ Hamza K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Portfolio

11603285
11603273
11603285
11603273

Nhận xét

Đã lưu thay đổi
Hiện 1 - 3 trong số 3 nhận xét
Lọc nhận xét theo:
5,0
$200,00 USD
Competent guy, great communication.
Python
3D Modelling
Blender
Avatar người dùng
Cờ của Roman N.
@roman777bor
5 tháng trước
5,0
€70,00 EUR
rajl mzyan , lay3mrha dar , khdma n9iya
Python
Data Processing
M
Cờ của Med R.
@medrh000
5 tháng trước
4,8
€30,00 EUR
Very good knowledge and skills
JavaScript
Python
C# Programming
Windows Server
HTTP
M
Cờ của Nearchos I.
@makisMN
5 tháng trước

Liên hệ Hamza K. về công việc của bạn

Đăng nhập để thảo luận thông tin thông qua chat.

Xác thực

Freelancer Ưa Thích
Đã Xác Thực Danh Tính
Đã Xác Thực Thanh Toán
Đã Xác Thực Điện Thoại
Đã Xác Thực Email
Đã Kết Nối Facebook

Các kỹ năng hàng đầu

Xem Các Trường Hợp Tương Tự

Người dùng trước Người dùng kế tiếp
Đã gửi lời mời thành công!
Cảm ơn bạn! Chúng tôi đã gửi email chứa đường link để bạn lấy tín dụng miễn phí.
Đã xảy ra lỗi trong khi gửi email của bạn. Hãy thử lại.
Người Dùng Đã Đăng Ký Tổng Số Việc Đã Đăng
Freelancer ® is a registered Trademark of Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Copyright © 2024 Freelancer Technology Pty Limited (ACN 142 189 759)
Đang tải xem trước
Đã cấp quyền truy cập vị trí.
Phiên đăng nhập của bạn đã hết hạn và bạn đã bị đăng xuất. Hãy đăng nhập lại.