Hình đại diện của Handcraftcode
@Handcraftcode
Cờ của Ukraine
ternopil, Ukraine
Thành viên từ April, 2006
0 Đề xuất

Handcraftcode

Trực tuyến Ngoại tuyến
HandCrafCode is Ukraine based firm specializing in professional desktop application web site design company offering affordable and personalized website design, web development, website maintenance, software development, Multimedia presentation, and flash animation. We develop cost-effective, distinctive designs, presentations and web solutions for start-up and established businesses. Our team of skilled and experienced professionals are highly efficient and effective in the development and maintenance of large websites, content management systems, databases, custom business applications, scripted documents and tracking systems. Our experience in offshore programming more 10 years. Last time we concentrate our energies in .Net platform but can help You with some other technologies. - Desktop languages: C#,VB.NET, Delphi, C++. - Web languages: ASP.NET (dotNETnuke, WebMatrix, Ajax-Atlas, JS). - DataBase (MSSql, Access, Paradox) - OS (all Win and some Unix(Linux) )
$5 USD/giờ
2 đánh giá
1.0
  • 50%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chưa có đánh giá nào.

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự