Ảnh đại diện của hanif456
@hanif456
Thành viên từ September, 2009
0 Đề xuất

WebExpart

Trực tuyến Ngoại tuyến
I have developed wide range of websites and web application using different CMS and Framework. My expertise area are Core PHP, CodeIgniter, CakePHP, Symfony, Drupal, Wordpress, CSS, JQuery, JavaScript, HTML etc. I am confident any kind of web application.I am available any time and assured quality software.
$10 USD/giờ
1 đánh giá
1.8
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Software Engineer

Aug 2012 - Mar 2013 (7 months)

My responsibilities are: 1. Requirement analysis an estimation 2. Develop website using Drupal 3. Communication to foreign team

Giáo dục

B.Sc in CSE

2003 - 2008 (5 years)

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự