Ảnh đại diện của happyfreelancer
@happyfreelancer
Làm thành viên từ Ngày 15 tháng 07 năm 2008
0 Đề xuất

happyfreelancer

Trực tuyến Ngoại tuyến
Hello - I am a U.S. native worker with over ten years experience in: Data Entry, Excel, Research, Proofreading, Editing, Article/PR Submissions, Inventory Management, Adding/Changing Products in Database, Customer Service, and various other administrative tasks. I've been freelancing full-time for 3 years. I always strive to exceed expectations!!
$12 USD/giờ
16 đánh giá
3.8
  • 88%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 27%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự