Profile image of haroonasim
@haroonasim
Member since April, 2008
6 Đề xuất

MHA TECHNOLOGIES

Trực tuyến Ngoại tuyến
Team of hardworking freelancer. *Here the SEO panel... We have own IP and VPN and PVA, US accounts(verizon) * 100% quality of live ads give you content also if need... *Change the ads look also then do posting many times as you need.. pay on live ads no flagged ads.......... No more brief to explain the ability....just try me in any field then see the result.....ooonly work speak...t Virtual assistants,Designer n Developers also SEO marketing team available here... Thank to you...
$10 USD/giờ
28 đánh giá
4.5
  • 75%Các công việc hoàn thành
  • 97%Đúng ngân sách
  • 98%Đúng giờ
  • 8%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Kinh nghiệm

Craigslist poster

Mar 1999 - May 2001 (2 years)

Craigslist poster...All USA posting!

Giáo dục

Master

1989 - 2010 (21 years)

Chứng chỉ

Craigslist poster and Designer (2001)

web designer

Adverts developer! VPN ! PVAs! IP solution!

Các xuất bản

Craigslist Daily adverts

Give you instant publish adverts!

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự