Ảnh đại diện của harringtondesign
@harringtondesign
Member since Ngày 25 tháng 10 năm 2007
0 Đề xuất

harringtondesign

Trực tuyến Ngoại tuyến
HarringtonDesign strives to be the best in graphic designing. Our company ensures the client will be completely satisfied with their final product. A Professional Looking final product. Guaranteed completion time. Complete client satisfaction. HarringtonDesign
$25 USD/giờ
1 đánh giá
2.7
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự