Hình đại diện của harvent
@harvent
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

harvent

Trực tuyến Ngoại tuyến
Harvent Technologies is a Bangalore based startup founded by professionals with experience from top technology and services organizations. Harvent's mission is "to provide high quality, scalable and highly available solutions to our customers' problems and delight them". We provide you solutions in the areas of * Data Entry * Data Processing * E-Business * Application Development * Web Development * Software based Services * Enterprise Resource Planning * Enterprise Storage Solutions * VLSI and Embedded Systems * Pattern Recognition * Statistical Data Analysis Our Areas of Expertise: 1. Application Development a. Platforms: Windows, Linux, Solaris b. Programming Languages: C/C++, C#, Java, Visual Basic, Visual C++ c. Scripting Languages: PHP, Python, Shell Scripting d. Databases: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle 2. Web Development a. Web Servers: IIS, Apache b. Server Side Development: .NET, J2EE c. Server Side Scripting: PHP, CGI/Perl, ASP/ASP.NET, JSP d. Client Side Development: HTML/XHTML, CSS, Javascript, VBscript, Jscript, Dreamweaver, Frontpage, Ajax, Atlas
$10 USD/Giờ
26 nhận xét
3.8
  • 96%Công việc đã Hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • 55%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự