Ảnh đại diện của harvent
@harvent
Cờ của India Bangalore, India
Làm thành viên từ Ngày 07 tháng 04 năm 2009
0 Đề xuất

harvent

Trực tuyến Ngoại tuyến
Harvent Technologies is a Bangalore based startup founded by professionals with experience from top technology and services organizations. Harvent's mission is "to provide high quality, scalable and highly available solutions to our customers' problems and delight them". We provide you solutions in the areas of * Data Entry * Data Processing * E-Business * Application Development * Web Development * Software based Services * Enterprise Resource Planning * Enterprise Storage Solutions * VLSI and Embedded Systems * Pattern Recognition * Statistical Data Analysis Our Areas of Expertise: 1. Application Development a. Platforms: Windows, Linux, Solaris b. Programming Languages: C/C++, C#, Java, Visual Basic, Visual C++ c. Scripting Languages: PHP, Python, Shell Scripting d. Databases: SQL Server, MySQL, PostgreSQL, Oracle 2. Web Development a. Web Servers: IIS, Apache b. Server Side Development: .NET, J2EE c. Server Side Scripting: PHP, CGI/Perl, ASP/ASP.NET, JSP d. Client Side Development: HTML/XHTML, CSS, Javascript, VBscript, Jscript, Dreamweaver, Frontpage, Ajax, Atlas
$10 USD/giờ
26 đánh giá
3.8
  • 96%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • 55%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự