Hình đại diện của haviss
@haviss
Cờ của Vietnam Ho Chi Minh, Vietnam
Làm thành viên từ 4 tháng 12, 2019
0 Đề xuất

haviss

Trực tuyến Ngoại tuyến
Dear Client. I have plenty of experience and rich knowledge of Embedded System Development and IOT product. 1) Firmware Development Experiences. - Rich knowledge and experiences at C/C++/Embedded C. - MCUs : STM32 family, PIC, Atmega family, 8051 family, - Arduino UNO, Arduino Mega2560, ESP32/8266. - Linux-Embedded: Raspberry Pi, Beaglebone, Orange PI, Banana Pi,. - Experience with Keil, IAR, Atmel Studio, QT IDE, Arduino, Visual Studio. - Rich experiences at variant peripherals. 2)Experience for product - embedded controlling system. - Wearable IOT project. - Variant BLE sensor project. - iBeacon project. - LED display and color controlling. - Sensor tag - Motion loadcell. 3) Wireless technology such as Bluetooth 5, Wifi, Zigbee, Lora. -Worked with nRF-51DK, core nRF51822, beaconkit, NRF52832 dev-kit. -Adafruit BLE, CC2540/CC2541, CC3200, ESP8266/ESP32 4) PCB design - Analog design. - Power Design. - High speed design( upto 40 layer). Thank,
$5 USD/hr
2 nhận xét
1.8
  • 100%Công việc đã Hoàn thành
  • 23%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng hạn
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio Items

Các nhận xét gần đây

Xác minh

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer ưa thích
  • Thanh toán đã được xác minh
  • Đã xác nhận qua điện thoại
  • Đã xác thực danh tính
  • Email đã được xác minh

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem những Freelancer tương tự