Ảnh đại diện của hawkscodeaus
@hawkscodeaus
Cờ của Australia Meredith, Australia
Member since Ngày 17 tháng 10 năm 2016
4 Đề xuất

HawksCode

Trực tuyến Ngoại tuyến
Highly-skilled, Talented Web & Mobile Application developers with more than a decades of experience in various web application development languages. Excellent skills and experiences in PHP, MySQL, HTML5, CSS3, jQuery, Facebook App, e-Commerce, Payment Integration and Responsive Design. Especially PHP,CodeIgniter, Wordpress, Magento, OpenCart eCommerce, Twitter BootStrap, Angular.js, node.js are my expert and we are very confident and highly-skilled with those.
$40 USD/giờ
125 đánh giá
7.5
  • 86%Các công việc hoàn thành
  • 94%Đúng ngân sách
  • 80%Đúng giờ
  • 11%Tỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự