Ảnh đại diện của hday
@hday
Cờ của Australia Goodnight, Australia
Member since Ngày 11 tháng 01 năm 2008
0 Đề xuất

hday

Trực tuyến Ngoại tuyến
Over 20 years experience in Training, Career Transition Adviser, Administration, Business, Management, Web Design, Editing, Proofreading, Writing, Manuscript Assessment and Resume writing.
$20 USD/giờ
1 đánh giá
2.2
  • 100%Các công việc hoàn thành
  • 100%Đúng ngân sách
  • 100%Đúng giờ
  • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Các Chứng Nhận

  • Đã kết nối với Facebook
  • Freelancer Ưa Thích
  • Đã Xác Thực Thanh Toán
  • Đã Xác Thực Điện Thoại
  • Đã Xác Thực Danh Tính
  • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự