Ảnh đại diện của hdesouky
@hdesouky
Cờ của Egypt Cairo, Egypt
Làm thành viên từ Ngày 04 tháng 07 năm 2009
0 Đề xuất

hdesouky

Trực tuyến Ngoại tuyến
Experienced Software Development Manager with proven success and expertise in Software Engineering, Architecture and Design. Expert in data-modeling and design and real world mapping with proven success in systems performance improvement. More than 8 years experience in web development using ASP.Net, ASP.Net MVC, Bootstraper (for responsive websites to work with different form factors), JQuery, MVVM, Knockout and AngularJS TECHNOLOGY SUMMARY Systems Windows (8, 7,Vista, XP), Windows Server (2012, 2008, 2003, 2000), Linux (Redhat, Ubuntu) Enterprise Microsoft SharePoint (2007, 2010) , Microsoft Dynamics CRM (4, 2011,2013), Microsoft Lync (2010) Languages C#, C++.Net, C++ MFC, C++ VCF, C++ QT, JAVA, JavaScript Cloud Microsoft Windows Azure (Websites, Cloud Services, Storage, Azure SQL), Amazon Web Services (EC2, S3) Web ASP.Net, ASP.Net Web Services, ASP.Net MVC (2.0-4.0), HTML 5, IIS/IIS Express, Apache, Cordova, JQuery, Knockout, Angular JS, Kendo UI Frameworks .Net Framework 2.0, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5 (WCF, WPF, WF, Silverlight) Database Microsoft SQL (2012, 2008, 2005, 2000), Microsoft SQL BI (2008, 2005), Telerik Reporting IDEs Visual Studio (2013, 2012, 2010, 2008, 2005, 2002, 1998), QT, Intel XDK Process Agile (Scrum), RUP, Waterfall SCM TFS (2012, 2010), Sub-version, Visual Source Safe, Perforce, Clear Case Applications Microsoft Office, Microsoft Project, Microsoft SharePoint (2003, 2007, 2010), Microsoft Visio, Microsoft Expression, Visual Paradigm for UML, Enterprise Architect, , Mantis Bugs Tracker, Adobe Photoshop
$25 USD/giờ
2 đánh giá
3.1
 • 50%Các công việc hoàn thành
 • 100%Đúng ngân sách
 • 100%Đúng giờ
 • N/ATỉ lệ thuê lại

Portfolio

Các đánh giá gần đây

Chứng Nhận

 • US English Level 1
  83%

Các Chứng Nhận

 • Đã kết nối với Facebook
 • Freelancer Ưa Thích
 • Đã Xác Thực Thanh Toán
 • Đã Xác Thực Điện Thoại
 • Đã Xác Thực Danh Tính
 • Đã Xác Thực Email

Các kỹ năng hàng đầu của tôi

Xem các Freelancer tương tự